ABDICAR

deposar la corona SV, renunciar a regnar (IEC)

El rei, pressionat pels enrenous socials, va deposar la corona

pujar al tron (ant.)