ABATRE

(fig.)

deixar (algú) fet caldo SV, deixar algú aixafat, desfet, moralment

Aquella desgràcia va deixar tothom fet caldo

deixar (algú) fet pols, donar l’estocada (a algú)

estar fet caldo (algú) (inv.)

deixar (algú) fet pols SV, deixar algú aixafat, desfet, moralment

El seu divorci va deixar el fill fet pols

deixar (algú) fet caldo, donar l’estocada (a algú)

estar fet pols (algú) (inv.)