ABANS

de primer moment SP, previ a qualsevol altra cosa (R-M)

De primer moment, obre la correspondència; després ja faràs les factures (R-M)

d’antuvi, primer que res

fer cosa (d’algun temps) SV, expressió equivalent a «fa un cert temps»

Fa cosa de dos mesos que es va separar de la dona / Feia cosa d’un any que no em trucava i aquest dia va comparèixer a casa

temps enrere (p.ext.), temps ha (p.ext.)

temps enrere SN, en el temps passat; abans (EC)

La història que t’he explicat és de temps enrere

ça enrere, a l’antigor, en altre temps, en aquell temps, en l’antic, en temps primer, temps era temps, temps ha

de poc temps (ant.), fer anys i panys (p.ext.)