ABANDONAT

a l’abandó SP, en estat d’abandó / sense que ningú tingui cura d’algú o d’alguna cosa (IEC, *)

Ha deixat tota la hisenda a l’abandó; és tota plena d’herba / Tenia la casa a l’abandó. Li mancava l’esma per a fer res (R-M)

deixat de la mà de Déu

en abandó (v.f.), no haver-hi ordre ni concert (p.ext.)

anar a la deriva SV, anar sense govern, emportat pel vent o per un corrent (EC)

La nau anava a la deriva perquè tota la tripulació estava mig morta

anar en roda, anar a la ronsa

anar a pic (p.ext.), anar a fons (p.ext.), sortir de mare (p.ext.)

anar de racó SV, estar abandonat, no ésser tingut en consideració (A-M)

No m’agrada anar de racó. M’estimo més que em tinguin en compte a l’hora de prendre decisions

anar pels racons (v.f.), deixar (algú o alguna cosa) de racó (inv.), en segon terme (p.ext.)

anar en roda SV, anar sense govern, desordenats, els vaixells (EC)

Anàvem en roda, a mercè de les ones de la mar

anar a la deriva, anar a la ronsa

anar a pic (p.ext.), anar a fons (p.ext.)

créixer com els arbres de la Rambla SV, criar-se abandonat, sense cura de cap superior (EC)

Aquest nen ha crescut com els arbres de la Rambla, perquè els seus pares van morir quan era encara un nadó

criar-se a la dula

pujar com els arbres de la Rambla (p.ext.)

criar rovell SV, dit d’una cosa que es té abandonada

La moto criarà rovell. Ara sempre agafa el cotxe per desplaçar-se

no menjar-se (alguna cosa) les rates (ant.)

criar-se a la dula SV, anar a lloure, criar-se amb tota llibertat, sense vigilància superior de ningú (A-M)

Aquest xicot s’ha criat a la dula; per això té una educació més aviat escassa

créixer com els arbres de la Rambla

anar a la dula (p.ext.), a lloure (p.ext.)

[Tortosa, Val. (A-M)]

deixat de la mà de Déu SA, desordenat, abandonat / [ésser] molt desgraciat (EC)

Aquell llogarret era deixat de la mà de Déu; només hi havia deu cases miserioses (R-M)

ànima en pena, a l’abandó, al caire de l’abisme, de mala mort

deixar de les mans (alguna cosa) (inv.), deixar de mà (alguna cosa) (p.ext.), deixar-se anar (p.ext.)

quedar a l’estacada SV, quedar abandonat en un perill, en una dificultat, etc.

Va quedar a l’estacada quan la seva dona va saber que ell patia una greu malaltia (També s’usa amb els verbs estar, restar, etc.)

quedar tirat

deixar (algú) a l’estacada (inv.), no voler quedar per llavor (p.ext.)

quedar tirat SV, restar abandonat, sol

Ha quedat tirada a la carretera per culpa d’una avaria al cotxe / La seva xicota se’n va anar amb un altre i ell es va quedar tirat

quedar a l’estacada

deixar (algú) tirat (inv.), quedar per llavor (p.ext.)