ABANDONAR-SE

deixar-se anar SV, abandonar-se / afluixar-se per negligència, cessar de tenir-se l’esment que pertoca (R-M, A-M)

Fa un quant temps que es deixa anar; va mal afaitat i ple de llànties (R-M)

deixat de la mà de Déu (p.ext.)