ÚTIL

caure bé (a algú) SV, ésser útil (a algú) (A-M)

Aquest martell cau bé per fer la feina / Me cauran molt bé per posar aquí (També s’usa amb els quantificadors bastant, força, molt, etc. en posició preadverbial) (*, A-M)

no caure a terra (p.ext.)

fer-li peça (a algú) SV, ésser útil, fer servei, interessar, per a un fi determinat (EC)

Això em pot fer peça a l’hora de fer aquest treball

fer profit (a algú), fer el fet (a algú), fer-li menester (a algú)