ÚS

ANT

en desús SP, fet de no fer-se servir alguna cosa / deixar d’usar-se, de fer-se servir, alguna cosa (IEC, EC)

Aquest mot ja ha caigut en desús (S’usa normalment com a complement dels verbs caure i estar)

fora d’ús

en ús (ant.), en vigor (ant.), fora de servei (p.ext.)