ÒRGAN

estat major SN, servei que duen a terme oficials específicament preparats per a assessorar tècnicament els alts càrrecs de la defensa i els comandaments superiors dels tres exèrcits, disposar plans i ordres i vetllar perquè es compleixin (IEC)

No entris en aquesta sala, que hi ha reunit l’estat major / Les forces de seguretat vigilaven atentament l’hotel on hi havia reunits diversos estats majors