ÍNTEGRE

1. sencer

en corporació SP, íntegre, amb tots els membres d’una institució, d’una associació, etc. (EC)

L’ajuntament assistí en corporació a l’acte (IEC)

2. (fig.) d’una probitat perfecta, no corruptible

d’una peça SP, de caràcter enter / expressió emprada per a referir-se a algú que és absolutament probe, incorruptible (R-M, *)

No podran subornar-lo; és un home d’una peça, no cedeix fàcilment / Ha demostrat ésser d’una peça: malgrat les pressions a què l’han sotmès, no ha dit res que comprometés els seus companys (R-M)

de conducta

de conducta SP, íntegre, recte (EC)

És un home de conducta (EC)

d’una peça