ÉSSER (v. intr.)

formar part de SV, ésser part integrant / ésser element integrant d’algú o alguna cosa (R-M, IEC)

Els qui formaven part de l’excursió no havien estat mai en aquella muntanya / Jo formava part de la colla (R-M, Fr)