ÉSSER (m.)

persona física SN, tot ésser humà (EC)

Tota persona física té drets / Edifici sense barreres per a les persones físiques