ÀGIL

lleuger com una daina SA, molt àgil o veloç (A-M)

Aquest és molt calmós, però el seu germà és lleuger com una daina / Quan li convé va lleuger com una daina / Corre com una daina (També s’usa ometent l’adjectiu) (R-M, *, *)

lleuger com una mostela

lleuger com una mostela SA, molt àgil o veloç (A-M)

És capaç d’anar a l’escola en deu minuts: la veritat és que és lleuger com una mostela

lleuger com una daina, ràpid com una llebre, ràpid com un gat entre brases