ÀDHUC

fins i tot SCoord, expressió que emfasitza una afirmació / emfasitza el caràcter sorprenent o extraordinari d’una inclusió: ultra altres coses (o persones, accions, circumstàncies, etc.), també; i encara, àdhuc (R-M, IEC)

Va anar tothom a felicitar-lo, fins i tot el seu oponent / Es mostrà comprensiu, amable fins i tot (R-M, IEC)

i tot

i tot SConj, emfasitza una afirmació / àdhuc / fins, inclusivament (R-M, IEC, EC)

Ha vingut ell i tot / Vaig estar molt malalt: em van extremunciar i tot (Fr, EC)

fins i tot

a excepció de (ant.)