DESENTENDRE'S

que el bombin O, expressió emprada per a engegar algú (IEC)

Ja li he canviat tres vegades el regal. Si ara no li agrada, que el bombin! (Només s’usa amb formes pronominals de segona i de tercera persones)

dues pedres, que una puta et bufi el cul

posar-s’hi fulles (p.ext.), sant Pere era bon home (p.ext.)

MENYSPREU

que el bombin O, expressió emprada per a engegar algú o alguna cosa molests (EC)

No m’importa el que hagi fet per corregir el seu comportament, ara ja és massa tard, que el bombin / Si no volen venir amb nosaltres, que els bombin (Només s’usa amb formes pronominals de segona i de tercera persones)

que el pengin, dues pedres, que una puta et bufi el cul, fes-te frare, així rebenti

posar-s’hi fulles (p.ext.)